Medierea in penal


Noul cod penal si Noul cod de procedura penala au intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014. Ambele coduri contin prevederi referitoare la acordul de mediere atunci cand acesta se refera la mediere conflicte de natura penala.

Voi prezenta in acest articol infractiunile care se refera la conflicte pentru rezolvarea carora partile pot opta pentru mediere. De asemenea prezint cateva informatii despre acordul de mediere care se incheie in aceste conflicte.

Legea Medierii 192/2006 spune in art 67, alin 1 ca medierea este posibila in

cauzele penale care privesc infractiuni pentru care potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala”.

Astfel conform noului cod penal, infractiunile pentru care medierea este posibila se impart in:

a) infractiuni pentru care cercetarea penala se declanseaza la PLANGEREA PREALABILA a partii vatamate:

lovirea sau alte violente (art 193)
vatamarea corporala din culpa (art 196)
amenintarea (art 206)
hartuirea (art 208)
violul (art 218 alin 1 si 2)
agresiunea sexuala (art 219 alin 1)
hartuirea sexuala (art 223)
violarea de domiciliu (art 224)
violarea sediului profesional (art 225)
violarea vietii private (art 226)
divulgarea secretului profesional (art 227)
furturi intre membrii de familie, de catre un minor in paguba tutorelui ori de catre cel care locuieste impreuna cu partea vatamata sau este gazduit de aceasta (art 231)
abuzul de incredere (art 238)
abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art 239)
bancruta simpla (art 240)
bancruta frauduloasa (art 241)
gestiunea frauduloasa (art 242)
distrugerea (art 253 alin 1 si 2)
tulburarea de posesie (art 256)
asistenta si reprezentarea neloiala (art 284)
nerespectarea hotararilor judecatoresti (art 287 alin 1 lit d)-g)
violarea secretului corespondentei (art 302)
abandonul de familie (art 378)
nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art 379)
impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art 381)

b) infractiuni pentru care este prevazuta IMPACAREA:

furtul (art 228)
furtul calificat (art 229 alin 1, alin 2 lit b) si c)
furtul in scop de folosinta (art 230)
violenta in familie (art 199)
insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art 243)
inselaciunea (art 244)
inselaciunea privind asigurarile (art 245)

Pentru infractiunile enumerate mai sus este posibila incheierea unui acord de mediere.

Care este consecinta incheierii unui acord de mediere?

Acordul de mediere inlatura raspunderea penala a faptuitorului pentru infractiuni pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate sau este posibila impacarea conform legii. O alta consecinta de natura juridica este faptul ca partea vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau dupa caz instanta de judecata, daca acordul a intervenit inaintea inceperii procesului penal (art 69, alin 1, legea 192/2006).

Cand poate interveni acordul de mediere?

Daca acordul de mediere a fost incheiat in faza urmaririi penale, procedurile penale sunt oprite si partile pot solicita consfintirea acordului de catre instanta/notar. Daca acordul de mediere a fost incheiat in faza de judecata, inculpatul este achitat si acordul este pus in executare. Acordul de mediere poate interveni si inaintea depunerii plangerii prealabile, daca partea vatamata nu doreste sa sesizeze organele de cercetare penala sau faptuitorul nu doreste sa riste sa fie cercetat de organele abilitate.

Ce trebuie sa contina acordul de mediere care se refera la infractiuni?

Acordul de mediere trebuie sa contina intelegerea partilor care trebuie sa priveasca drepturi asupra carora acestea pot dispune. Acordul de mediere este singurul care poate sa contina obligatii asumate de catre persoanele implicate care sa aiba garantia respectarii pe viitor, eventual sub sanctiunea repunerii in miscare ori a exercitarii actiunii penale. Poate sa contina obligatii referitoare la acoperirea prejudiciilor, plata unor sume, etc.

Autor articol Mediator Iulia-Cristina Uta

logo-birou-mediator tel

Mediator Bucuresti